Regulamin

REGULAMIN

POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy regulamin określa zasady usług, świadczonych przez serwis www.ZamieszajSmakiem.pl, prowadzony przez firmę KAMA S.C. K. i A. Skłodowscy z siedzibą w Warszawie, NIP 113-288-75-84
 2. Niniejszy regulamin jest równocześnie umową zawartą pomiędzy KAMA S.C. K. i A. Skłodowscy zwanym Dostawcą, a klientem, zwanym Zamawiającym.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
ZAMÓWIENIE
 1. Klient składa zamówienie poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie serwisu www.zamieszajsmakiem.pl lub telefonicznie, w przypadku takiego zgłoszenia akceptuje regulamin i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych tylko i wyłącznie na potrzeby firmy KAMA S.C. K. i A. Skłodowscy.
 2. Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego konsultant ma obowiązek skontaktować się z Klientem w celu ustalenia szczegółów zamówienia i płatności.
 3. Zamawiający podczas składania zamówienia oprócz informacji standardowych ma obowiązek podać informacje dotyczące jego stanu zdrowia np. alergii pokarmowych, karmienia piersią, ciąży, chorób np. cukrzyca, cekalia itp. które wymagają eliminacji lub ograniczenia spożywania określonych produktów spożywczych oraz informacji dotyczących przyjmowania leków wpływających negatywnie na działanie diety.
 4. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za efekty stosowania programu dietetycznego w przypadku zatajenia przez Klienta informacji opisanych w pkt. 3
 5. Serwis Zamieszaj Smakiem nie ponosi również odpowiedzialności za brak efektów redukcji masy ciała u osób chorujących na: cukrzycę, nadciśnienie tętnicze, nadczynność i niedoczynność tarczycy, brak tolerancji laktozy, zaburzenia hormonalne i metaboliczne, oporność na insulinę, alergie.
 6. Przyjęcie Zamówienia nie jest w żadnym razie równoznaczne z udzieleniem przez Dostawcę zapewnienia, że świadczone przez Zamieszaj Smakiem Usługi nie będą miały negatywnego wpływu na zdrowie lub samopoczucie Zamawiającego.
 7. Zamówienia przyjmowane są telefonicznie od poniedziałku do soboty w godzinach 10.00-17.00 pod nr telefonu 730 600 685
 8. Jeżeli wpłata za program dietetyczny zostanie zaksięgowana na koncie Dostawcy do godz.10.00 zestaw zostanie dostarczony do Klienta dnia następnego, jeżeli wpłata będzie po godz.10.00 dostawa będzie dnia trzeciego.
 9. Zamówienia może dokonać jedynie osoba pełnoletnia, w przypadku osoby niepełnoletniej, zamówienie może złożyć prawny opiekun, który ponosi pełną odpowiedzialność za efekty stosowania programu dietetycznego.
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa lub usługi w wybrane przez Klienta tj. dieta składająca się z pięciu posiłków (śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja) .
 2. Każdy z posiłków dostarczany jest w szczelnie zamkniętym pojemniku, opatrzonym etykietą, zawierającą informację o jego zawartości. Wszystkie pojemniki spakowane są w papierową torbę na której przyczepione są dane klienta takie jak imię, nazwisko, nr klienta, data oraz kaloryczność.
 3. Czarne pojemniki można podgrzać jedynie w kuchenkach mikrofalowych po uprzednim zerwaniu folii, natomiast przeźroczyste pojemniki nie nadają się do używania w żadnym urządzeniu grzewczym.
PŁATNOŚĆ
 1. Zamawiający zobowiązany jest dokonać płatności za Zamówienie na nr rachunku 54 1090 1043 0000 0001 3143 5364 prowadzony przez BANK ZACHODNI WBK S.A.
 2. Cennik za usługi dostępny jest na stronie serwisu www.zamieszajsmakiem.pl w formie kalkulatora.
 3. Po wysłaniu zamówienia przez Klienta oraz odbyciu rozmowy przez konsultanta Zamieszaj Smakiem, na adres mailowy Klienta zostanie wysłane Potwierdzenie zamówienia zawierające szczegóły zamówienia, płatności oraz dostawy.
 4. Potwierdzenia zamówienia jest podstawą do dokonania płatności na nr rachunku Dostawcy podany przez niego w mailu.
 5. Płatność jest równoznaczna z akceptacją warunków zawartych w Potwierdzeniu Zamówienia.
DOSTAWA
 1. Dostawy odbywają się w godzinach 04.00-11.00.
 2. W sobotę Klient dostaje dwie paczki na sobotę i niedzielę.
 3. Szczegóły dostawy ustalane są indywidualnie podczas rozmowy telefonicznej z konsultantem Zamieszaj Smakiem.
 4. Zamawiający ma prawo do zawieszenia dostawy, zmiany miejsca oraz godziny dostawy z dwudniowym wyprzedzeniem np. zmianę dostawy czwartkowej należy zgłosić najpóźniej we wtorek do godz. 17.00.W przypadku dostaw poniedziałkowych zmiany przyjmowane są w piątek do godz. 17.00, a weekendową zmianę można dokonać najpóźniej w czwartek do godz.17.00. Zmiany przyjmowane są tylko poprzez kontakt telefoniczny, wiadomość sms pod nr 730 600 685 lub email biuro@zamieszajsmakiem.pl
 5. Zmiany przyjęte po upływie terminów wymienionym w pkt. 4 nie zostaną uwzględnione, dlatego Klient nie jest w takim wypadku uprawniony do domagania się zwrotu należności za Zamówienie w części przypadającej na dany dzień lub zgłaszania jakichkolwiek innych roszczeń z tytułu nieotrzymania Zamówienia.
 6. W przypadku niedostarczenia zestawu w odpowiednim terminie i czasie z winy Dostawcy, serwis Zamieszaj Smakiem ma obowiązek dostarczyć go pod wskazany adres przez Klienta. W przypadku gdy nie ma możliwości realizacji zamówienia program wykupiony przez Klienta zostaje wydłużony o jeden dzień.
ZMIANA I REZYGNACJA Z ZAMÓWIENIA
 1. Klient ma prawo do zmiany zamówienia w części dotyczącej: terminu, miejsca, rodzaju programu, kaloryczności lub rezygnacji.
 2. Jeżeli zmiana dotyczy terminu i miejsca, Klient zobowiązany jest do poinformowania Dostawcy w dzień roboczy w godzinach pracy biura (pn.-sob. 10.00-17.00).
 3. W przypadku zmiany programu dietetycznego, kaloryczności lub rezygnacji, Klient ma obowiązek poinformować Dostawcę dwa dni wcześniej przed planowaną datą zaistnienia zmiany.
 4. W przypadku gdy zmiana pierwotnego zamówienia spowoduje nadpłatę, Klient może domagać się jej zwrotu lub rozliczyć ją w kolejnym zamówieniu.
 5. W przypadku niedopłaty w stosunku do pierwotnego zamówienia, Klient zobowiązany jest uiścić różnicę wynikającą ze zmiany najpóźniej dwa dni przez zaistnieniem zmiany.
 6. W przypadku rezygnacji z programu, Dostawca zwróci Klientowi za każdy niewykorzystany dzień zgodnie z cennikiem zamieszczonym w serwisie www. ZamieszajSmakiem.pl dla wykorzystanego okresu.
 7. Jeżeli sprawa będzie dotyczyła rezygnacji lub zmiany programu powodującego nadpłatę, obowiązkiem Klienta jest przesłanie pisemnego oświadczenia z prośbą o zwrot środków pod wskazany przez niego nr rachunku bankowego na adres siedziby firmy w terminie nie dłuższym niż 7 dni od zaistniałej zmiany.
POLITYKA PRYWATNOŚCI
 1. Wszystkie dane osobowe oraz teleadresowe uzyskane w procesie rejestracji zamówienia są gromadzone i przechowywane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). Dane te nie będą użyczane, ani udostępniane osobom trzecim i będą używane wyłącznie w celach marketingowych. Administratorem danych jest KAMA S.C. K. i A. Skłodowscy . Zmiany swoich danych osobowych i teleadresowych można dokonać kontaktując się z konsultantem cateringu Zamieszaj Smakiem. W ten sam sposób można usunąć swoje dane osobowe i teleadresowe.
 2. Serwis www.ZamieszajSmakiem.pl korzysta z plików Cookie. Korzystając z serwisu www. ZamieszajSmakiem.pl wyrażają Państwo zgodę na przechowywanie plików cookie na Państwa urządzeniu.